25 09 2022

Փաշինյանի սահմանամերձ դարձրած Սիսիանի մի շարք համայնքներում ՔՊ-ն հաղթում է. թարմացվում է

Փաշինյանի սահմանամերձ դարձրած Սիսիանի մի շարք համայնքներում ՔՊ-ն հաղթում է. թարմացվում է

Սիսիանի մի շարք համայնքների նախանական տվյալները։

Սիսիանի 34/7 տեղամաս /Թիվ 1 դպրոց

7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 122
13.«Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 48
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 45

Սիսիանի 34/5 տեղամաս /Թիվ 4 դպրոց
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 324
13.«Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 170
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 170

Սիսիանի 34/6 տեղամաս / Թիվ 2 ՆՈՒՀ
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 341
13.«Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 178
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 200

Թասիկ
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 88
13.«Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 24
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 7

Ծղուկ
5.«Մեկ Հայաստան» կուսակցություն՝ 44 քվե
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 59
13.«Աշխատանք և արդարություն » 16
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 15

Սիսիանի 34/3 ընտրատեղամաս / Արվեստի և ստեղծագործության կենտրոն
5.«Մեկ Հայաստան» կուսակցություն՝ 39
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 296
13.«Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 199
17. «Զարգացող համայնք» դաշինք՝ 61
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 176
21. «Հանուն Հանրապետության» կուսակցություն՝ 51
24. ՀՅԴ՝ 38

Սիսիանի 34/2 ընտրատեղամաս/ Թիվ 3 ՆՈՒՀ

7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 266
13. «Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 248
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 174

Բռնակոթ

7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 75
13. «Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 205
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 21

Անգեղակոթ

5.«Մեկ Հայաստան» կուսակցություն՝ 37
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 150
13. «Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 31
17. «Զարգացող համայնք» դաշինք՝ 5
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 82
21. «Հանուն Հանրապետության» կուսակցություն՝ 216
24. ՀՅԴ՝

Շաքի

5.«Մեկ Հայաստան» կուսակցություն՝ 87
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 229
13. «Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 28
17. «Զարգացող համայնք» դաշինք՝ 71
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 39
21. «Հանուն Հանրապետության» կուսակցություն՝ 11
24. ՀՅԴ՝ 9


Սիսիանի 34/4 տեղամաս /Մշակույթի կենտրոն

5.«Մեկ Հայաստան» կուսակցություն՝ 34
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 330
13.«Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 166
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 173
Աշոտավան
5. Մեկ Հայաստան» կուսակցություն՝ 23
7. «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն՝ 105
13.«Աշխատանք և արդարություն» դաշինք՝ 63
17. «Զարգացող համայնք» դաշինք՝ 8
18. «Ապրելու երկիր» կուսակցություն՝ 24
21. «Հանուն Հանրապետության» կուսակցություն՝ 11
24. ՀՅԴ՝ 1

Սալվարդ
5."Մեկ Հայաստան" կուսակցություն՝ 19 քվե
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 46
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 18
17. "Զարգացող համայնք" դաշինք՝ 2
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 53
21. "Հանուն Հանրապետության" կուսակցություն՝ 3
24. ՀՅԴ՝ 3

Գետաթաղ
5."Մեկ Հայաստան" կուսակցություն՝ 14 քվե
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 37
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 3
17. "Զարգացող համայնք" դաշինք՝ 2
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 21

Ախլաթյան
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 56
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 23
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 62

Որոտնավան
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 74
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 14
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 36

Ույծ
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 96
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 39
17. "Զարգացող համայնք" դաշինք՝ 11
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 66
21. "Հանուն Հանրապետության" կուսակցություն՝ 20
24. ՀՅԴ՝ 5

Սպանդարյան
5."Մեկ Հայաստան" կուսակցություն՝ 29 քվե
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 64
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 47
17. "Զարգացող համայնք" դաշինք՝ 18
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 20
21. "Հանուն Հանրապետության" կուսակցություն՝ 4
24. ՀՅԴ՝ 2

Դարբաս
5."Մեկ Հայաստան" կուսակցություն՝ 21 քվե
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 50
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 10
17. "Զարգացող համայնք" դաշինք՝ 11
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 178
21. "Հանուն Հանրապետության" կուսակցություն՝ 8
24. ՀՅԴ՝ 4

Վաղատին
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 140
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 60
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 63

Իշխանասար
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 35
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 31
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 17

Շաղատ
5."Մեկ Հայաստան" կուսակցություն՝ 4 քվե
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 181
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 46
17. "Զարգացող համայնք" դաշինք՝ 12
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 64
21. "Հանուն Հանրապետության" կուսակցություն՝ 21
24. ՀՅԴ՝ 2


Լոր
5."Մեկ Հայաստան" կուսակցություն՝ 109
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 12
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 4
17. "Զարգացող համայնք" դաշինք՝ 1
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 7
21. "Հանուն Հանրապետության" կուսակցություն՝ 0
24. ՀՅԴ՝ 0

Նորավան
5."Մեկ Հայաստան" կուսակցություն՝ 19
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 34
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 43
17. "Զարգացող համայնք" դաշինք՝ 12
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 38
21. "Հանուն Հանրապետության" կուսակցություն՝ 11
24. ՀՅԴ՝ 18

Բնունիս
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 41
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 25
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 12

Սառնակունք
5."Մեկ Հայաստան" կուսակցություն՝ 76
7. "Քաղաքացիական պայմանագիր" կուսակցություն՝ 10
13."Աշխատանք և արդարություն" դաշինք՝ 81
17. "Զարգացող համայնք" դաշինք՝ 3
18. "Ապրելու երկիր" կուսակցություն՝ 20
21. "Հանուն Հանրապետության" կուսակցություն՝ 5
24. ՀՅԴ՝ 3

 

 * Հարգելի ընթերցող, մեր տեքստերում վրիպակ գտնելու դեպքում, խնդրում ենք սեղմել «Ctrl+Enter» կոճակները, և բացվող պատուհանում նշել այդ մասին. այնուհետև հաստատել` սեղմելով «Ուղարկել» կոճակը

Orphus համակարգ