28 02 2023

Նախաձեռնվել է 77 քրեական վարույթ, 20 պաշտոնատար անձի նկատմամբ կիրառվել են կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ․ ՊՎԾ

Նախաձեռնվել է 77 քրեական վարույթ, 20 պաշտոնատար անձի նկատմամբ կիրառվել են կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ․ ՊՎԾ

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունում տեղի է ունեցել 2022 թվականին կատարված աշխատանքներն ամփոփող ընդլայնված խորհրդակցություն՝ ողջ անձնակազմի մասնակցությամբ: Նիստը վարել է Ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը: Զեկույցներով հանդես են եկել Ծառայության ղեկավարի տեղակալները՝ ներկայացնելով իրենց համակարգման ներքո գտնվող հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2022 թվականին իրականացված, նախաձեռնված և ընթացքում գտնվող ուսումնասիրությունների, մշտադիտարկումների, վերլուծությունների և ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ համառոտ արդյունքային ցուցանիշները։

2022 թվականին Ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչությունն իրականացրել է 3 ուսումնասիրություն և 14 մշտադիտարկում (2021 թվականին մշտադիտարկումները 5-ն էին, իսկ ուսումնասիրությունները՝ 3-ը), որի ընթացքում արձանագրվել են գնման ընթացակարգի, պետական միջոցների անարդյունավետ կառավարման դեպքերի, ինչպես նաև ի հայտ են բերվել առաջարկություններին չարձագանքելու դեպքեր եւ այլ բնույթի խախտումներ: Ծառայության պետաիրավական ոլորտի վերահսկողության վարչության 2022 թվականին արձանագրած խախտումները կազմել են մոտ 11 մլրդ ՀՀ դրամ:

Ծառայության տնտեսական ոլորտի վերահսկողության վարչությունը 2022 թվականին իրականացրել է 6 ուսումնասիրություն և 21 մշտադիտարկում։ Հարկ է նկատել, որ 2021 թվականի համեմատությամբ մշտադիտարկումներն ավելացել են 17-ով: Իրականացված վերահսկողական աշխատանքների արդյունքում խախտումներ են արձանագրվել պետական կառավարման մարմիներում, նրանց ենթակա հիմնարկներում։ Վարչության արձանագրած խախտումները կազմել են 8,45 մլրդ. ՀՀ դրամ։

Ծառայության ռիսկերի գնահատման եւ վերլուծության վարչությունը 2022 թվականին իրականացրել է 13 մշտադիտարկում և 195 վերլուծություն, որի արդյունքում վեր են հանվել Կառավարության հավանությանն արժանացած ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավոր ռիսկերը, պետական գնումներում հաղթող ճանաչված որոշ տնտեսվարող սուբյեկտների հնարավոր փոխկապակցվածությունը, արձանագրվել են մաքսային մարմնի կողմից մաքսային հսկողությանն առնչվող մի շարք թերացումներ: Վարչությունը 2022 թվականի ընթացքում արձանագրել է 28,3 մլն ՀՀ դրամի խախտում:

Ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վարչությունը 2022 թվականին իրականացրել է 5 ուսումնասիրություն, 19 մշտադիտարկում, մշտադիտարկվել են գնման ընթացակարգերի տեխնիկական բնութագրերի ավելի քան 3100 գնման ընթացակարգերի հրավերներ, որոնց արդյունքում կատարվել է 168 գնման ընթացակարգի տեխնիկակական բնութագրի փոփոխության առաջարկ: 2021 թվականին նույն ցուցանիշը համապատասխանաբար կազմել է 2780 գնման ընթացակարգ, որի արդյունքում տրվել է 122 գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրի փոփոխության առաջարկություն: 2022 թվականին իրականացված վերահսկողության արդյունքներով 20 պաշտոնատար անձի նկատմամբ կիրառվել են կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ: Վերահսկողական գործառույթների իրացման արդյունքում արձանագրված խախտումները կազմել են մոտ 2,18 մլրդ․ ՀՀ դրամ:

Ծառայության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ոլորտների վերահսկողության վարչությունը 2022-ին իրականացրել է 4 ուսումնասիրություն և 51 մշտադիտարկում (2021 թվականին ուսումնասիրությունները 5-ն էին, մշտադիտարկումները՝ 2-ը)։ Վարչությունը 2022 թվականին իրականացրած վերահսկողական գործողությունների արդյունքում արձանագրել է 15 725 110 220 ՀՀ դրամի և 7279 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի խախտումներ, որից ՀՀ պետական բյուջե է վերականգնվել 7 998 487 ՀՀ դրամ և 7279 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի չափով գումար:

Ծառայության սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչությունը 2022 թվականին իրականացրել է 8 ուսումնասիրություն և 23 մշտադիտարկում (2021 թվականին ուսումնասիրությունները 1-ն էին, մշտադիտարկումները՝ 16-ը)։ Սոցիալական ոլորտի վերահսկողության վարչությունը 2022 թվականին իրականացրած մշտադիտարկումների և ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրել է 811 238 733 ՀՀ դրամի խախտումներ, որից պետական բյուջե է վերականգնվել՝ 112 732 096 ՀՀ դրամ գումար, իսկ քաղաքացիներին է վճարվել վերադարձման ենթակա 13 686 480 ՀՀ դրամ:

Իրավական ապահովման և օրինականության վերահսկողության վարչությունը 2022 թվականին իրականացրել է 5 ուսումնասիրություն և 13 մշտադիտարկում։ Վարչության 2022 թվականին իրականացրած վերահսկողական գործողությունների արդյունքում արձանագրած խախտումները կազմել են 2 385 495 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ և 75 295 080 ՀՀ դրամ։

Ծառայության դիմումների և քաղաքացիների ընդունելության բաժնում ստացված հանրագրերը 2022 թվականին՝ 2021 թվականի համեմատությամբ աճել են մոտ 43%-ով։ Հարկ է նշել, որ ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունում քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է հանրագրերի հիման վրա՝ Դիմումների և քաղաքացիների ընդունելության բաժնում:

2022 թվականին պետական կառավարման համակարգի մարմիններում, նրանց ենթակա կազմակերպություններում, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում Ծառայության արձանագրած խախտումների, բացթողումների վերացման ուղղությամբ այդ մարմիններին ներկայացվել են համապատասխան առաջարկներ, իսկ առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող փաստերը փոխանցվել են իրավապահ մարմիններին՝ իրավական գնահատական տալու և հետագա ընթացքը լուծելու համար։ Հարկ է նկատել, որ 2022 թվականին ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության կողմից օրենքով իրեն վերապահված վերահսկողական լիազորությունների իրացման արդյունքներով նախաձեռնվել է 77 քրեական վարույթ, որից 33-ը՝ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից:

Ընդլայնված խորհրդակցությանն ամփոփիչ խոսքով Ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր աշխատակիցներին անբասիր աշխատանքի և ծառայության հանդեպ սրտացավ վերաբերմունքի համար, իսկ Ծառայության մի շարք աշխատակիցներ արդյունավետ աշխատանքի և ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար արժանացան խրախուսական պարգեւների:

Ծառայության ղեկավարի խոսքով՝ 2022 թվականին արձանագրված արդյունքները հնարավոր են դարձել միայն թիմային աշխատանքի, բարձր կազմակերպվածության և աշխատակիցների կողմից ցուցաբերած անձնական պատասխանատվության գիտակցումի շնորհիվ: Այդ ամենով հանդերձ, ծառայության ղեկավարը հանձնարարել է միջոցներ ձեռնարկել 2023 թվականի ընթացքում նախատեսվող բոլոր վերահսկողական գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու համար՝ հիմքում ունենալով ծառայության գործունեության արդյունավետության շարունակական բարձրացման գերակայությունները:

Ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանն ամփոփիչ խոսքում անդրադարձել է Ծառայությանը Կառավարության որոշմամբ տրամադրված նոր մասնաշենքի վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքին: Այդ նպատակով, 2023 թվականի պետական բյուջեով Ծառայությանը հատկացվել է 546 093,9 մլն դրամ: Ծառայության նոր մասնաշենքը գտնվում է մայրաքաղաի Գարեգին Նժդեհ 20 հասցեում: Քաղաքաշինության պետական կոմիտեն շուտով կհայտարարի Ծառայության նոր մասնաշենքի վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթը:

2022 թվականին կատարված աշխատանքներն ամփոփող ընդլայնված խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձ կատարվեց նաև ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության մասին օրենքի նոր նախագծին, որն առաջիկայում կդրվի շրջանառության մեջ: Օրենքի նոր նախագծով նախատեսվում է, որ Ծառայությանը կվերապահվի ֆինանսաբյուջետային դիտարկման նոր լիազորությունը, ինչը նախկինում իրականացրել է Ֆինանսների նախարարությունը: Ըստ այդմ, Ծառայությունում առաջիկա մի քանի ամիսներին կիրականացվեն կառուցվածքային փոփոխություններ, ինչպես նաև էականորեն կավելանա Ծառայության հաստիքների քանակը:

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությունը հետևողականորեն իրականացնում է իրեն վերապահված լիազորությունները՝ բացահայտելու եւ բացառելու պետական միջոցների անարդյունավետ կառավարումը, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրության հնարավոր խախտումները՝ ապահովելով ՀՀ վարչապետի վերահսկողական լիազորությունների իրականացումը։

 * Հարգելի ընթերցող, մեր տեքստերում վրիպակ գտնելու դեպքում, խնդրում ենք սեղմել «Ctrl+Enter» կոճակները, և բացվող պատուհանում նշել այդ մասին. այնուհետև հաստատել` սեղմելով «Ուղարկել» կոճակը

Դիտել նաև
Orphus համակարգ